Республиканский Клуб Деловых людей

Misiunea Noastră

Misiunea Clubului


De a contribui la dezvoltarea și prosperarea business-ului civilizat în Republica Moldova pe calea consolidării comunității de afaceri în baza principiilor de parteneriat și responsabilitate socială.


Obiectivele Clubului


Obiectivul de bază al activității clubului este unificarea reprezentanților pioneri în domeniul business-ului mic, mijlociu și mare, acțiune orientată spre crearea condițiilor favorabile pentru dezvoltarea mediului de afaceri pe teritoriul Republicii Moldova și apărarea membrilor clubului, pe baze de interese și valori comune și respect reciproc. Sarcinile de bază ale Clubului sunt – crearea de condiții pentru dialogul non-formal, organizarea de întâlniri, discuții, seminare la nivel înalt cu reprezentanții puterii legislative și executive, parteneri de afaceri, reprezentanți mass-media, cointeresați în prosperarea Republicii Moldova.
Clubul oamenilor de afaceri a fost creat pentru apărarea intereselor legale și ale proiectelor membrilor clubului în cadrul tuturor organelor și organizațiilor de stat, obștești și de comerț, acordarea de ajutor practic în domeniul dezvoltării relațiilor de afaceri, acordarea de ajutor reciproc în pregătirea spre realizare a proiectelor investiționale, soluționarea problemelor socio-economice.


Sarcinile Clubului


- Elaborarea de proiecte comune în domeniul afacerilor cu alte cluburi, organizații obștești și patronate, atât cât pe teritoriul RM, cât și în exterior;
- Organizarea de activități și acțiuni de diferite genuri, care se referă la timpul liber comun, inclusiv și cu alte cluburi și organizații obștești;
- Crearea de condiții și oferirea de posibilități pentru optimizarea unei colaborări mai eficiente între membrii Clubului;
- crearea de oportunități pentru îmbunătățirea capacităților de autodezvoltare şi de creştere a membrilor Clubului, crearea de posibilități pentru îmbunătățirea imaginii lor;
- dezvoltarea intensivă a temelor, formelor, și a oportunităților de ”comuniune în bază de interese” cu scopul de a forma un cerc a valorilor comune etico-morale şi a standardelor moderne de conduită în afaceri;

Rezultatul - prin tranziția ”de la cantitate la calitate”, de a consolida în conștiința oamenilor statutul Clubului.

Anunturi

 BNM 17.11.2018


1 MDL - 1 leu
1 EUR - 19.3137 lei
1 USD - 17.0729 lei
1 RUB - 0.2568 lei
1 RON - 4.1402 lei